موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-08-18_at_11.06.23_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز بهرنگ صمد زادگان


زادروز بهرنگ صمد زادگان

files_events_650869Screen_Shot_2018-08-18_at_11.06.23_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بیست و پنجم مرداد ماه زادروز بهرنگ صمد زادگان، هنرمند نقاش و استاد موسسه را شادباش می گوییم