موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-08-18_at_11.03.43_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز مجتبی ملک زاده


زادروز مجتبی ملک زاده

files_events_967946Screen_Shot_2018-08-18_at_11.03.43_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بیستم امرداد ماه، زادروز مجتبی ملک زاده، استاد شکسته نستعلیق فرخنده باد.