موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-08-18_at_10.58.20_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آشنائی با عکاسی معاصر


آشنائی با عکاسی معاصر

files_events_847379Screen_Shot_2018-08-18_at_10.58.20_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

آشنائی با عکاسی معاصر توسط استاد حمید سوری روز یکشنبه ۲۱مرداد در موسسه ماه مهر آغاز شد.