موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-08-18_at_10.56.00_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

عکاسی پایه دو


عکاسی پایه دو

files_events_36898Screen_Shot_2018-08-18_at_10.56.00_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

عکاسی پایه دو توسط استاد ساسان افشارزاده در موسسه ماه مهر برگزار می شود.