موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-08-01_at_4.19.18_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کارگاه آبرنگ


کارگاه آبرنگ

files_events_811752Screen_Shot_2018-08-01_at_4.19.18_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
کارگاه آبرنگ سیاوش مظلومی پور روزهای یکشنبه‌ از ساعت شانزده تا نوزده در موسسه ماه مهر برگزار می شود.