موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-26_at_7.04.37_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

پنجم مرداد ماه، زادروز هوشنگ پزشک نیا


پنجم مرداد ماه، زادروز هوشنگ پزشک نیا

files_events_Screen_Shot_2018-07-26_at_7.04.49_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

پنجم مرداد ماه، زادروز هوشنگ پزشک نیا از نقاشان نسل نخست مدرنیسم ایرانی است.

پزشک نیا پس از تحصیلاتش در ایران در سال هزار و سیصد و ببست و یک به آکادمی هنرهای زیبای استانبول رفت و زیر نظر لئو پولد لوی نقاشی را فرا گرفت. در آثار این هنرمند از تجربه های کوبیستی، اکسپرسیو نیستی، واقع گرایی و شیوه های کاملا شخصی دیده می شود. پیوند غالب آثارش بیان مسایل اجتماعی به ویژه مردم زحمت کش است. نقل است به دلیل عزلت گزینی اش در زمان حیات، کمتر مورد توجه و شناخت بوده است.