موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-26_at_7.02.52_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کارگاه نقاشی نصرت الله مسلمیان


کارگاه نقاشی نصرت الله مسلمیان

files_events_92862Screen_Shot_2018-07-26_at_7.02.52_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

کارگاه نقاشی نصرت الله مسلمیان در روز‌های پنج شنبه از ساعت ۹تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۸ در موسسه ماه مهر برگزار می‌شود.