موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-26_at_7.01.35_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کلوپ طراحی


کلوپ طراحی

files_events_376538Screen_Shot_2018-07-26_at_7.01.35_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

کلوپ طراحی کاه کهر در روزهای سه شنبه، ساعت ۱۷ تا ۲۰ در موسسه برگزار می‌شود.