موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-26_at_6.50.45_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کارگاه نورپردازی محمد غفوری


کارگاه نورپردازی محمد غفوری

files_events_376664Screen_Shot_2018-07-26_at_6.50.45_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

کارگاه نورپردازی استاد محمد غفوری در موسسه ماه مهر آغاز شد.. این دوره در روزهای یکشنبه، ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می‌شود.