موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-22_at_12.51.41_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه گروهی نقاشی «آبی، زرد، قرمز»


نمایشگاه گروهی نقاشی «آبی، زرد، قرمز»

files_events_906074Screen_Shot_2018-07-22_at_12.51.41_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

نمایشگاه گروهی نقاشی «آبی، زرد، قرمز» به اهتمام نصرت‌اله مسلمیان در گالری ماه مهر برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه آثاری از آناهیتا محب‌علی، علی قطبی، حمید خیام‌زاده، محجوب ظهوریان پر‌دل و هوناز آفاقی به نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایشگاه «آبی، زرد، قرمز» از تاریخ  ۵ مرداد ۱۳۹۷ تا ۲۲ مردادماه میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
زمان بازدید در طول هفته از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و روزهای جمعه‌ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است.