موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-18_at_1.36.16_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دومین دوره مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر


آغاز دومین دوره مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر

files_events_709186Screen_Shot_2018-07-18_at_1.36.16_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
دومین دوره مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر توسط  استاد صمدزادگان در موسسه ماه مهر آغاز شد.