موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-18_at_1.29.06_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

پانزدهم ژوییه، زادروز هنرمند نقاش رامبراند


پانزدهم ژوییه، زادروز هنرمند نقاش رامبراند

files_events_546231Screen_Shot_2018-07-18_at_1.29.06_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

 پانزدهم ژوییه، زادروز هنرمند نقاش رامبراند(1606-1669م) 
رامبراند بیش از چهارصد تابلورا به بطور سفارشی و یا غیر سفارشی از تاریخ، اسطوره و پرتره نقاشی کرده است. 
تابلوی درس آناتومی دکتر نیکلاتولپ از آثاری است که برای وی شهرتی به بار آورد.این اثر به هنگامی نقاشی شد که رامبراند بیست و دو سال داشته و این نخستین کوشش او برای یکجا نشان دادن تعدادی آدم در یک نقاشی پرتره‌ است.