موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-18_at_1.14.21_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دومین دوره "طراحی پارچه"


آغاز دومین دوره "طراحی پارچه"

files_events_456182Screen_Shot_2018-07-18_at_1.14.21_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
روز پنج شنبه ۲۸ تیرماه دومین دوره "طراحی پارچه" توسط استاد سودابه مظفری در موسسه ماه مهر آغاز شد.