موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-11_at_10.56.28_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دوره مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر


آغاز دوره مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر

files_events_51677Screen_Shot_2018-07-11_at_10.56.28_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر از روز ۲۴ تیر ماه ۹۷ توسط بهرنگ صمدزادگان در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد.