موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-11_at_10.45.39_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز ششمین دوره "مفاهیم و رویکردها در معماری جهان"


آغاز ششمین دوره "مفاهیم و رویکردها در معماری جهان"

files_events_536136Screen_Shot_2018-07-11_at_10.45.39_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
دوشنبه ۲۵ تیرماه ششمین دوره "مفاهیم و رویکردها در معماری جهان" آغاز خواهد شد.