موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2001-01-02_at_2.01.08_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

دوره آموزش کاریکاتور


دوره آموزش کاریکاتور

files_events_264965Screen_Shot_2001-01-02_at_2.01.08_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
دوره آموزش کاریکاتور توسط بهمن عبدی در موسسه ماه مهر برگزار می شود.