موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-06-20_at_10.52.39_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کارگاه مجسمه های کوچک در موسسه ماه مهر برگزار می شود.


کارگاه مجسمه های کوچک در موسسه ماه مهر برگزار می شود.

files_events_319660Screen_Shot_2018-06-20_at_10.52.39_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
کارگاه مجسمه های کوچک توسط مونا پاد در موسسه فرهنگی-هنری ماه مهر برگزار می شود.