موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-06-13_at_11.21.56_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

ورک شاپ مارکت هنر ایران


ورک شاپ مارکت هنر ایران

files_events_46525Screen_Shot_2018-06-13_at_11.21.56_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
موسسه فرهنگی هنری ماه مهر برگزار می کند:
ورک شاپ مارکت هنر ایران
چهارشنبه ۶ تیر ۹۷ ساعت ۱۴
هتل پارسیان آزادی