موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-06-13_at_10.31.40_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه عکس مسایل اجتماعی ایران


نمایشگاه عکس مسایل اجتماعی ایران

files_events_59672Screen_Shot_2018-06-13_at_10.31.40_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
انجمن جامعه شناسی ایران، برگزار کننده سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، نمایشگاه عکس «مسایل اجتماعی ایران» را برگزار می کند.