موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-06-13_at_10.14.30_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

دوره جواهرسازی توسط استاد ناصر گیو


دوره جواهرسازی توسط استاد ناصر گیو

files_events_529500Screen_Shot_2018-06-13_at_10.14.30_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
دوره جواهرسازی توسط استاد ناصر گیو . مهلت ارسال رزومه : ۲۳ خرداد ۹۷