موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-06-13_at_10.12.22_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کنفرانس هنر و معماری مدرن ایران در سایه گذشته کهن پارسی


کنفرانس هنر و معماری مدرن ایران در سایه گذشته کهن پارسی

files_events_378279Screen_Shot_2018-06-13_at_10.12.22_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
سخنرانی دکتر حمید کشمیر شکن، استاد موسسه در کنفرانس هنر و معماری مدرن ایران در سایه گذشته کهن پارسی، منچستر، انگلستان، می/۲۰۱۸