موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-06-13_at_10.06.45_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

فراخوان مسابقه طراحی و ساخت مدال هنری


فراخوان مسابقه طراحی و ساخت مدال هنری

files_events_430907Screen_Shot_2018-06-13_at_10.06.45_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
فراخوان مسابقه طراحی و ساخت مدال هنری  
موسسه فرهنگی هنری ماه مهر در نظر دارد که در آستانه نودمین سال زاد سهراب سپهری، مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب را برگزار کند.