موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-06-13_at_10.03.00_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

هنر نقاشی تزیینی از روی کتاب ساعت‌ها


هنر نقاشی تزیینی از روی کتاب ساعت‌ها

files_events_763873Screen_Shot_2018-06-13_at_10.03.00_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
هنر نقاشی تزیینی از روی کتاب ساعت‌ها توسط استاد رکسانا منوچهری استاد موزه چستربینی دوبلین