موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-05-23_at_12.30.40_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دوازدهمین دوره "عکاسی پایه یک"


آغاز دوازدهمین دوره "عکاسی پایه یک"

files_events_274641Screen_Shot_2018-05-23_at_12.30.40_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
آغاز دوازدهمین دوره "عکاسی پایه یک" با حضور استاد افشارزاده در موسسه ماه مهر