موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-05-22_at_11.59.02_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

۲۹ اردیبهشت، زادروز سیاوش مظلومی پور


۲۹ اردیبهشت، زادروز سیاوش مظلومی پور

files_events_91841Screen_Shot_2018-05-22_at_11.59.02_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
۲۹ اردیبهشت،  زادروز سیاوش مظلومی پور، نقاش و استاد موسسه ماه مهر را شادباش می گوییم.