موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-05-08_at_10.45.42_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

بوفه موسسه ماه مهر با مدیریت جدید بازگشایی شد


بوفه موسسه ماه مهر با مدیریت جدید بازگشایی شد

files_events_Screen_Shot_2018-05-08_at_10.46.09_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
بوفه موسسه ماه مهر با مدیریت جدید بازگشایی شد‫ و  از ۱۱ بامداد تا ۲۰ شامگاه با فضایی صمیمی و سبز در خدمت دوستان خواهد بود.