موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_6536992018-04-25_11.31.06[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

آغاز هفتمین دوره کارگاه عکاسی ایده-ارائه


آغاز هفتمین دوره کارگاه عکاسی ایده-ارائه

files_events_6110882018-04-25_11.31.06[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
هفتمین دوره کارگاه عکاسی ایده-ارائه توسط استاد حمید سوری در موسسه ماه مهر آغاز شد.