موسسه ماه مهر

۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
files_events_Untitled-123[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

درآمدی بر نظریه و اندیشه ی انتقادی در تاریخ هنر


درآمدی بر نظریه و اندیشه ی انتقادی در تاریخ هنر

files_events_IMG_20170607_201839[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
جلسه رونمایی کتاب:
درآمدی بر نظریه و اندیشه ی انتقادی در تاریخ هنر
حمید کشمیرشکن

با حضور:

حمید سوری
هلیا دارابی
امیر نصری
یکشنبه ۲۱ خرداد ، ساعت 20:30-19
مؤسسه ماه مهر

تلفن: ۲۲۰۵۹۱۳۱

IMG_6015klein