موسسه ماه مهر

۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
files_events_pezeshknia2[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

مفقود شدن اثر هوشنگ پزشک نیا


مفقود شدن اثر هوشنگ پزشک نیا

files_events_178834photo_2017-03-01_21-54-57[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

تصویر زیر اثر هوشنگ پزشک نیا در ابعاد ٥٠*٧٠ سانتى متر که متعلق به مجموعه نگارخانه ماه مهر میباشد متاسفانه مفقود شده است. هرگونه سوءاستفاده از این اثر پیگرد قانونى دارد.

لطفا در صورت داشتن اطلاعات در رابطه با این اثر با موسسه فرهنگى هنرى ماه مهر تماس بگیرید . ٢٢٠٥٩١٣١-٢٢٠١٣١٧٨

pezeshknia3