موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_photo_2017-01-18_00-11-36[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

سلسله کارگاه های هنری فابر-کاستل آلمان در موسسه ماه مهر


سلسله کارگاه های هنری فابر-کاستل آلمان در موسسه ماه مهر

files_events_972079photo_2017-01-18_00-11-36[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
فابر-کاستل آلمان برای برقراری ارتباطی نزدیک تر و شناختی بهتر از فضای هنری ایران اقدام به برگزاری سلسله کارگاه های هنری با حضور مدیر بخش هنری فابر-کاستل در ایران نموده است.
در همین راستا در تاریخ شنبه ۲ بهمن ۹۵ ساعت ۱۸ـ۲۰ کارگاهی در موسسه ماه مهر برگزار میشود.
حضور در این کارگاه برای علاقمندان آزاد است.