موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_1955531[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه: طراحی مدرن- خودیافتگی در طراحی


کارگاه: طراحی مدرن- خودیافتگی در طراحی

files_events_8228512[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

 کارگاه "طراحی مدرن- خودیافتگی در طراحی" توسط شهرام کریمی برگزار خواهد شد.

هدف اصلی این کارگاه نظری- عملی بر پایه درست دیدن و سمت و سو در تجربه و یافتن فردیت هنری است. پایه بخش نظری این کارگاه بر گزیده ای از اشعار یدالله رویایی با تکیه بر شعر حجم و تطابق آن با طراحی است. همچنین تحلیل آثار هنرجویان بر اساس معیارهای جهانی نیز بخشی از برنامه این کارگاه است. .
این کارگاه به مدت 2روز  طی روزهای 3 و  4 آذرماه (ساعت 10-18) در آموزشگاه ماه مهر تشکیل می شود.

علاقه مندان می توانند تا 23 آبان برای رزرو این کارگاه  فرم ثبت نام را در این بخش تکمیل کنند.
شرکت در تمام جلسه ها الزامی است.