موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_5584352[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه آموزشی گرایش های جهانی در جواهرات معاصر


کارگاه آموزشی گرایش های جهانی در جواهرات معاصر

files_events_9125631[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

موسسه ماه مهر ، کارگاه "گرایش های جهانی در جواهرات معاصر" توسط  دکتر کوین موری (Kevin Murray) در محورهای 1- ممروری بر جواهرسازی معاصر 2- نقدی بر گرانبهایی صحنه جواهرسازی معاصر 3- موقعیت استرالیا و ایران 4- گرایش ها و کنش های نو  در جواهرسازی و با هدف معرفی صحنه جواهر معاصر، شناخت گرایش های نو در جواهر معاصر، کشف و شناخت توان بالقوه هنرمندان جواهرساز ایرانی برای حضور در عرصه جهانی و خلق آثاری برای عرضه در یک نمایشگاه بین المللی احتمالی طی روزهای پنجشنبه 8 مهر، جمعه 9 مهر  ساعت  10 صبح تا 4 بعدازظهر برگزار خواهد شد.
حضور برای عموم  علاقه مندان آزاد است و قالب آن ساختاری نسبتاً آموزشی دارد.
این جلسه بیشتر متناسب طراحان جواهرات است و تمرین های عملی را شامل می شود.

دکتر کوین موری، معاون شورای جهانی صنایع دستی آسیا، اقیانوسیه و مدیر رسانه های اجتماعی مجمع جواهرسازی هنری و سردبیر مجله ی گارلند و استادیار هنرکده ی RMIT هستند.


جواهر2.jpg