موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_6781132[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه هنر معاصر ایران


کارگاه هنر معاصر ایران

files_events_7759911[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg


دوره ی جدید کارگاه "هنرمعاصر ایران" توسط دکتر حمید کشمیرشکن برگزار خواهد شد.

هدف اصلی این کارگاه، معرفی، بررسی و تجزیه و تحلیل حرکتهای مرتبط با هنرهای بصری در ایران سده بیستم است.
 قصد این است تا به بررسی مفاهیم گوناگون، تحولان فرهنگی- هنری و فهم آنها در بستر اجتماعی ایران هم راستا با سایر رویدادهای فرهنگی-سیاسی و ایدئولوژیک پرداخته شود.
 در واقع این کارگاه تلاش خواهد کرد با مشارکت کنندگان به تحلیل دوباره ریشه های سازنده این حرکت ها و بررسی موضوعات کلیدی در بافتار هنر مدرن و معاصر ایران بپردازد؛ موضوعاتی مانند: فرایند مدرنیزاسیون و نیازهای فرهنگی در ایران؛ دل نگرانی موجود برای یافتن راه حلی برای اتصال گذشته فرهنگی به مدرنیسم؛
پرسش معاصر بودن در مقابل ویژگی های محلی- بومی و فرهنگی؛ ظهور و فعالیت هنرمندان و گروه های هنری ایرانی در خارج از کشور و تلاشهای در جهت بازنمود هویت فرهنگی- هنری و یا الگوهای وابسته به آن و تاثیر بسترهای نو بر هنرمندان مهاجر ایرانی؛ و بازار هنر و فرآیند جهانی سازی و نقش آن در شکل گیری و تولید هنری هنرمندان معاصر ایرانی.در راستای مطالب فوق، همراه با نمایش آثار به بحث و تحلیل هنرمندان منتخب پرداخته می شود.


این کارگاه به مدت 4 روز مجموع 24 ساعت در روزهای 20- 21 - 27 و 28 مردادماه (ساعت 10-13 و 14-17) در آموزشگاه ماه مهر تشکیل می شود.

شرکت در تمام جلسه ها الزامی است.


KeshmirShekan Class-06-200dpi.jpg