موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_1-poster[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

زیگماتور(مجسمه های کوچک) و عالم پیشگامان


زیگماتور(مجسمه های کوچک) و عالم پیشگامان

files_events_3643522-poster[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

جمعه 10 اردی بهشت افتاحیه ی نمایشگاه های هنرآموخته گان مجسمه سازی ماه مهر است.

شاگردان استاد پرویز تناولی آثار خود را در دو نمایشگاه "مجسمه های کوچک" و "عالم پیشگامان" را همزمان در دو نمایشگاه به مدت ده روز به نمایش خواهند گذاشت.

افتتاحیه نمایشگاه ساعت 17 تا 21  در بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران در فرهنگسرای نیاوران خواهد بود.