موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_8314122[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

راه پرپیچ و خم هنر: ساعاتی با تندر(زیست یاری انگیزه ها)


راه پرپیچ و خم هنر: ساعاتی با تندر(زیست یاری انگیزه ها)

files_events_8416521[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
این کارگاه توسط خانم تندر تناولی که یک زیست انگیزه یار (Motivational Life Coach)است به هدف کمک به هنرمندان جوان در راه پرپیچ و خم هنر تحت عناوین زیر تشکیل خواهد شد:


- با چالش ها، موانع و ترس های روزانه را بهبود بخسید و راه شفاف و کارآمد بوجود آورید.
- عشق و مهربانی و سپاس را به خویشتن هدیه کنید و وجودشان را در دیگران ارج نهید.
- یک زندگی پربار را مشتاقانه تجربه کنید و الگوهای تازه پدید آورید.
- روابط فعلی خود ا بهبود بخشیده، پدیده های مثبت را به خود جلب کرده و افکار منفی را از خود دور کنید.
- تدرستی، نیروی حیات و توان و انرژی خود را افزایش دهید و از فشارهای روانی دوری کنید.
و مطالب دیگر...

این کلاس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 اردیبهشت ساعت 10 الی 13 در مجموع 6 ساعت برگزار خواهد شد.

تندر تناولی یک زیست یار انگیزه ها  ( Motivational Life Coach ) به صورت رسمی است و این رشته را پس از پایان تحصیلات خود در رشته هنر های اسلامی ، نزد اساتید و موسسات معتبری چون  آنتونی رابینز Masterly University و اریکسون اینتر نشنال International Erikson  به  پایان رسانده است.Poster - Tondar - Web.jpg