موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_6391511[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی مروری بر آموزش هنر در ایران: آموزش نقاشی


دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی مروری بر آموزش هنر در ایران: آموزش نقاشی

files_events_5412842[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

ماه مهر در ادامه ی نشست های تخصصی مروری بر آموزش هنر در ایران، نشستی با موضوع آموزش نقاشی در ایران با حضور آقایان ایمان افسریان، جمال عربزاده، نصرالله مسلمیان، و خانم معصومه مظفریان به مدیریت خانم سحر صمدیان در زو پچهارشنبه اول اردی بهشت در محل گالری ماه مهر ساعت 17 برگزار می کند.

ماه مهر بدین وسیله علاقه مندان و هنرجویان را به شرکت در این نشست دعوت  می کند.


Meeting 2 - Poster - Web.jpg