موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_color2[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه رنگ در ماه مهر


کارگاه رنگ در ماه مهر

files_events_color[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpgنخستین دوره کارگاه رنگ، زیرنظر خانم نیلوفرقادری نژاد  در 10جلسه و به مدت 40 ساعت برگزار خواهد شد.


هدف این کارگاه نقاشی و طراحی از فیگور زنده و ارتباط با طبیعت، جهت کمک به هنرجویان برای شناخت و یافتن خود است. جزئیات مربوط به این کارگاه را می توانید در اینجا مطالعه کنید.