موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Untitled-11[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

دوره ی جدید کارگاه تایخ هنر معاصر ایران در ماه مهر


دوره ی جدید کارگاه تایخ هنر معاصر ایران در ماه مهر

files_events_new[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
دوره جدید کارگاه "هنر معاصر ایران" توسط دکتر حمید کشمیرشکن  به مدت چهار روز، در تاریخ  30 دی 1، 7 و 8 بهمن در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد.

علاقه مندان  برای شرکت در این دوره می توانند با بخش آموزش موسسه تماس بگیرند.