موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_86086Untitled-1[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه جدید استاد تناولی در ماه مهر: "نخ و فرآورده های آن"


کارگاه جدید استاد تناولی در ماه مهر: "نخ و فرآورده های آن"

files_events_fiber[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
کارگاه  جدید استاد تناولی با عنوان "نخ و فرآورده های آن" با موضوع مجسمه های نرم، به زودی در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد.

علاقه مندان  برای شرکت در این دوره می توانند با بخش آموزش موسسه تماس بگیرند.