موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_2534511[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

فراخوان برای کنش، بیان، خلاقیت 94


فراخوان برای کنش، بیان، خلاقیت 94

files_events_squer[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

شرایط شرکت در نمایشگاه

در ادامه دوره گذشته، تم کنش، بیان، خلاقیت 94 بازی است. شرکت کنندگان متوانند برای اطلاع از جزئیات تم به استیمنت و گزارش جلسه پرسش و پاسخ "کنش، بیان، خلاقیت 93" مراجعه کنند.

سن تعیین شده برای شرکت کنندگان 20 تا 30 سال است به استثنا شرکت کنندگان سومین فراخوان.

رسانه، تکنیک و شیوه اجرا آزاد است. آثار ارائه شده می بایست در دو سال اخیر خلق شده و در جایی به نمایش در نیامده باشند.

هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر جهت داوری ارسال کند.

حق استفاده و چاپ تصاویر آثار برای برگزارکننده محفوظ خواهد بود.

آثار انتخاب نشده به هنرمندان بازگردانده و آثار برگزیده به معرض نمایش گذاشته می شود.

از آثار برگزیده نمایشگاهی در ایران و سپس از منتخب آنها نمایشگاهی در آلمان برگزار می شود.

تصمیم گیری موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه نمایشگاه می باشد.

گاه شمار نمایشگاه

ارسال CD آثار، پرنمودن فرم فراخوان و ثبت نام تا آخر مهرماه 1394

انتخاب برگزیدگان و اعلام نتایج مرحله اول تا 28 آبان 1394.

ارسال اصل آثار برگزیده 22 و 23 آذر 1394.

اعلام برگزیدگان نهایی 5 دی.

برگرداندن آثار پذیرفته نشده؛ تا 47 ساعت بعد از اعلام نتجه داوری. از ساعت 16 تا 20

برگزازی نمایشگاه؛ دی ماه 1394

اعلام اسامی منتخبین برای نمایشگاه آلمان؛ پس از اتمام نمایشگاه در تهران.

فرم ثبت نام و شرکت در چهارمین دوره کنش بیان خلاقیت 94 را می توانید از اینجا دریافت کنید.


Farakhane Konesh Bayan Khalaghiyet 94.jpg