موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Untitled-1_(2)[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه هنر معاصر ایران در ماه مهر


کارگاه هنر معاصر ایران در ماه مهر

files_events_1-workshop[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
اولین دوره  کارگاه "هنر معاصر ایران" توسط دکتر حمید کشمیرشکن  به مدت چهار روز، در تاریخ  7 ،8، 14 و 15 مرداد در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد.

علاقه مندان  برای شرکت در این دوره می توانند با بخش آموزش موسسه تماس بگیرند.