موسسه ماه مهر

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

نام و نام خانوادگی * :
تاریخ تولد * :
استان *:
شهر *:
تحصیلات *:
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
شماره فیش واریزی * :
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید

files_creativity_1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

فراخوان برای کنش، بیان، خلاقیت 94

شرایط شرکت در نمایشگاه در ادامه دوره گذشته، تم کنش، بیان، خلاقیت 94 بازی است. شرکت کنندگان متوانند برای اطلاع از جزئیات تم به استیمنت و گزارش جلسه پرسش و پاسخ "کنش، بیان، خلاقیت 93" مراجعه کنند. سن تعیین شده برای شرکت کنندگان 20 تا 30 سال است به استثنا شرکت کنندگان سومین فراخوان. رسانه، تکنیک و شیوه اجرا آزاد است. آثار ارائه شده می بایست در دو سال اخیر خلق شده و در جایی به ... ادامه