files_education_1660646[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
حجم ۶
شاخه: مجسمه سازی
استاد: اسلام مسلک ریما
در این دوره هنرجویان به طراحی ایده های شخصی خود می پردازند. این روند با مطالعه عکس و با استفاده از کلاژهای تصویری صورت می گیرد. سپس نمونه هایی حجمی از ایده ی خود را طراحی کرده و نهایتا حجم نهایی را با توجه به فضا و چیدمان های شخصی ارائه می دهند.

نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید