موسسه ماه مهر

۰۱ خرداد ۱۳۹۷
files_education_823196Picasso[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
زیبایی شناسی ایرانی
شاخه: زیبایی شناسی
استاد: باوند بهپور

ایرانیان درک خود را از زیبایی داشته اند٬ اما آیا نظامی به نام زیبایی شناسی هم داشته ایم؟ چیزی که بتوان
 aesthetics نامید؟ در این کلاس، آن دسته از متون ادبی، حکمی و هنری ایران پس از اسلام بررسی می شود
که این قابلیت را دارند که نظریه ای برای هنر ایرانی از آن ها استخراج شود.10 جلسه 2 ساعته


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید