موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۷
files_education_Christa-Holka-PerfMatters-Trashing-28Oct11-0027[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه هنر اجرا
شاخه: هنر جدید
استاد: باوند بهپور

اجراگری یعنی چه؟

کارکرد پرفورمنس چیست؟ چه تفاوتی با تئاتر و هنرهای نمایشی دارد و چه نسبتی با هنر آوانگارد و تاریخ هنر غرب؟ چه رابطه ای میان پرفورمنس و هنرهای تجسمی هست؟ نظریه ی اجرا به مثابه یک دستگاه زیبایی شناسی، هنر را چه گونه تبیین می کند و در حیطه ی زبان شناسی و فلسفه درباره ی ماهیت فرهنگ چه می گوید؟ نسبت هنر اجرا با فرهنگ ایرانی چه می تواند باشد؟ در این کلاس که به صورت کارگاهی برگزار می شود گذشته از بحث های تحلیلی و ارائه ی نمونه ها، هنرجویان ایده های خود را می پرورانند و به اجرا می گذارند.

10 جلسه 3 ساعتهنام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید