files_education_7418832[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
حجم ۳
شاخه: مجسمه سازی
استاد: اسلام مسلک ریما
در این دوره هنرجویان ابتدا به کمک طراحی به ترکیب سطوح اولیه ی هندسی می پردازند. سپس نقوش برجسته ای تجریدی از طراحی خود را ارائه می دهند. این خود مبنای ساخت نقش برجسته های طبیعت گرایانه ای چون اجزای صورت است. در این مرحله اجزای صورت در قالب کلاژهایی شخصی با موضوع خودنگاره ارائه می شود. تجربه های حجمی این دوره با استفاده از گل و گچ انجام می شود.  نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید