موسسه ماه مهر

۰۱ خرداد ۱۳۹۷
files_education_7019951[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
نقش برجسته یک
شاخه: مجسمه سازی
استاد: اسلام مسلک ریما

این دوره ی تخصصی متمرکز است بر:


- ساخت نقش برجسته ی اجزای مختلف صورت به منظور کسب مهارت در ساخت.
- ترکیب اجزای صورت با استفاده از تکنیک کلاژ به منظور دسترسی به زبانی خلاق در نقش برجسته.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید