موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۶
files_education_portrait-drawing-michael-pfeiffer-01[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
طراحی پرتره
شاخه: طراحی
استاد: علی ندایی


مدت کلاس : 12 جلسه 3 ساعته

چهره (پرتره)

موضوع چهرهَ انسان ، همواره در مسیر تاریخ برای هنرمندان از اهمییت خاصی برخوردار بوده است . دراین آثار؛ بکارگیری هنرمندانه ازچهرهَ انسان چه آنجا که جنبه مطالعه داشته مثل (چهره اوفلیا در اثر یان اورت میلایس) و چه جاییکه موضوع اصلی قرار داشته مثل (چهره مونالیزا در اثر داوینچی ) وهزاران هزارچهره زیبا و وصف ناپذیری که هنرمندان از خود برجای گذاشته اند .

با توجه به مقدمه فوق اهمییت شناخت و توانایی درکلاس پرتره مشخصاَ مدنظر است . ما همیشه در برخورد وگفتگو با یکدیگر به سیمای هم مینگریم تا متوجه حالات مفهومی چهرهَ طرف مقابل قرار گیریم (میمیک صورت) از این رو طراحی از چهره تبدیل به یکی از مشکلترین درسها در طی دوره خواهد بود که فراگیری آن فقط با ممارست و پشتکارمیسّر است . در این کلاس هنرجوابتداء باید به حدَی توانمند باشد که به هنگام طراحی وفراگیری مفهوم وحالات روانی چهره ، دغدغه طراحی نداشته باشد؛ مثال (شخصی که راه رفتن نمیداند برای او فکر رسیدن به مقصد بیهوده است) پس ابتدا توانایی در اجراء و سپس بوجود آوردن اثر هنری .

این کلاس در سه بخش تنظیم شده است :

بخش اول : پنج جلسه آموزش مقدماتی ، شامل: شناخت جمجمه و عناصر متشکله چهره (چشمها ، بینی ، لب و چانه وگوش ها) همراه با تمرین فراوان و بی وقفه

بخش دوم : چهار جلسه ، شامل: مطالعه وبررسی چهره های گوناگون از نظر( جنسیت ، سایز ، سن و سال در تیره های متفاوت ) کاراکتر و پوز شخصی

بخش سوم: سه جلسه ( اعمال حس و حال واغراق در تلفیق با طراحی )
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید