موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷
files_education_cute-sad-child[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
عکاسی برای نوجوانان
شاخه: عکاسی
استاد: افشارزاده ساسان

این کلاس نظری/ عملی برای نوجوانان، نشان دادن و همراهی راهی است برای بیان ایده های خود از طریق عکاسی.

شرکت کنندگان در این کلاس با مسائل اساسی عکاسی (از آشنایی با دوربین تا چگونگی پردازش ایده هایشان و عکس برداری و ارائه آنها) آشنا خواهند شد.

اساتید: ساسان افشارزاده و حمید سوری

رده سنی: 12 تا 18 سال

شرکت کنندگان درکلاس می توانند از هر دوربین دیجیتالی که قابلیت های تنظیم داشته باشد استفاده کنند و آوردن آن در جلسه اول کمک کننده است.

 این کلاس هم به بخش تکنیکی و هم به بخش نظری می پردزاد و نو جوانان کمک می کند تا بتوانند خود را و ایده هایشان را بیان کنند.

با توجه به نقش مهم و تاثیر گزار عکاسی و اینکه نوجوانان از این سن درک دقیق تری از عکس داشته باشند و بتوانند دیدن و نحوه ی بیان را یاد بگیرند این کلاس می تواند کمک خوبی به آنها در این خصوص باشد.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید