موسسه ماه مهر

۲۶ آبان ۱۳۹۷
files_education_monsterisland_detail1[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
طراحی – نقاشی مدرن
شاخه: نقاشی
استاد: عمامه پیچ یعقوب
در این کلاس برای افرادی که تحصیلات آکادمیک در این رشته دارند،  راهنمایی مختص ایشان در نظر گرفته می شود. و برای افرادی که فقط پایه های طراحی را گذرانده اند برنامه های مقدماتی ورود به عرصه کارهای کاملتر، به صورت رنگ و ابزار محدود و چگونگی رسیدن به بیان شخصی خواهد بود.
این دوره به ویژگی های فردی برای درک فضا، بیان و ساختار که منجر به جرقه های ذهنی هنرجو بشود تاکید فراوان دارد. و نیز هنرجویان با دستاوردهای سبک های مدرن آشنا می شوند.


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید